Slösa inte med barn!

Sveriges position som kunskapsnation är hotad. Idag misslyckas nästan var femte barn att komma in på gymnasiet. Det gör att kunskapsnivån är för låg hos dem som påbörjar högre studier, varpå kraven sänks.Följden blir att vi har 100 000 lediga jobb idag som inte kan tillsättas för att det saknas kompetent arbetskraft.Roten till problemet är grundskolan. Den har inte hängt med i utvecklingen. Den klarar inte att leva upp till samhället krav, trots att Sverige tillhör de länder som satsar mest på utbildning.Följden blir ett sorgligt slöseri med barn, samhällets viktigaste framtidsresurs. Det här har fått oss på HS Kraftkällan att börja prata om den nya, svenska fattigdomen. För i längden innebär det nämligen urholkad välfärd, osäkra pensioner och försämrad konkurrenskraft internationellt. Någon måste ställa krav på det svenska skolsystemet. Som näringslivets koalition för skola och utbildning – och som obunden intresseförening inom Hem & Skola – har vi tagit som uppgift att bidra med resurser för att utveckla den svenska skolan. Tycker du också att Sverige måste sluta slösa med barn? Har du konkreta idéer, kunskaper eller rent av ekonomiska medel att bidra med? Kontakta oss på telefon: 08-5510 58 48 (Hem & Skolas växel).

1. Kaliber, Sveriges Radio. 2. Stefan Löfven. 3. PISA/OECD.