Visste du att 100.000 jobb inte blir tillsatta för att det saknas kompetent arbetskraft? Roten till problemet hittar vi i skolan. Den har inte hängt med i utvecklingen och inte lyckats leverera vad samhället kräver. Idag döms till exempel var åttonde barn till ett livslångt utanförskap på grund av särskilda behov som skolan inte kan hantera (det gäller lågpresterande barn såväl som högpresterande).1 Resten går ut på arbetsmarknaden med en kompetens som inte matchar arbetsgivarnas behov. Samhällskostnad: 165 miljarder kronor årligen.Kraftkällan är näringslivets intresseorganisation för skola och utbildning. Vårt syfte är att försvara Sveriges position som kunskapsnation. Och vår uppgift är att ställa krav på skolan och bidra med resurser för att utveckla den. Därför har vi inlett ett långsiktigt samarbete med den anrika föreningen Hem & Skola. Tillsammans med dem har vi redan utvecklat en digital lärplattform för landets skolor. Fler projekt är på gång. Är du nyfiken, hör gärna av dig på mejl till kansli@viarkraftkallan.se. Tack för din uppmärksamhet och din tid.

1. Skolverket. 2  Utanförskapets pris (Skandia).